Вимоги до оформлення

 • Формат – A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx);
 • Поля: всі сторони – 2 см
 • Основний шрифт – Times New Roman, Arial і Courier New для текстових фрагментів
 • Розмір шрифту основного тексту – 14 пунктів
 • Міжрядковий інтервал – полуторний
 • Вирівнювання тексту – по ширині
 • Автоматична розстановка переносів – включена
 • Абзацний відступ (новий рядок) – 1,25 см
 • Нумерація сторінок – не ведеться
 • Малюнки та таблиці – необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
 • Формули – повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
 • Посилання на використані джерела – у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються.
 • Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом інформації. За зміст статті та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті та експерти.
 • Кількість співавторів – не більше трьох.