Вимоги до редколегії та її членів «Науковий журнал емоційного інтелекту»

1. У складі не менше семи вітчизняних вчених, які мають науковий ступінь за однією із спеціальностей, що відповідають науковому профілю видання.

2. Кожен із цих фахівців, включаючи головного редактора, повинен мати не менше трьох публікацій (фахових) за останні п’ять років або не менше семи публікацій (статті, монографії, розділи монографій, що відповідають науковому профілю видання, тобто є фаховими) за останні п’ятнадцять років, в тому числі не менше однієї за останні три роки (якщо більше однієї, то в різних виданнях), включених до Web of Science або Scopus, або мати монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «А» «В» «С» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE).

3. У складі не менше трьох вчених, що працюють за основним місцем роботи в українських наукових установах або закладах вищої освіти.

4. У складі щонайменше один науковець, що працює за основним місцем роботи в закордонній науковій установі або закладі вищої освіти.

5. Вчений може входити до складу не більше трьох редакційних колегій видань, включених до Переліку фахових видань.

6. Для включення вченого до складу редакційної колегії потрібна письмова згода.